10ไม้ดอกปลูกในบ้าน คือ พืชที่มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย กลีบเลี้ยงทำหน้าที่ป้องกันดอกในช่วงที่ยังอ่อน กลีบดอกทำหน้าที่ดึงดูดแมลงให้มาผสมเกสร เกสรเพศผู้ทำหน้าที่ผลิตละอองเกสร เกสรเพศเมียทำหน้าที่รับละอองเกสรและสร้างเมล็ด ไม้ ดอก หมาย ถึง เป็นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีความสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับ บางชนิดมีกลิ่นหอมอีกด้วย ไม้ ดอก คือ สามารถปลูกได้ทั้งในสวนและในบ้าน

ไม้ดอก เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านของคุณดูสวยงามและเพิ่มความรื่นเริงในสิ่งแวดล้อมของคุณ ไม้ประดับ ในบ้านเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตกแต่งบ้านและเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่ของคุณ ซึ่งไม้ดอกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ไม้ดอกยืนต้นและไม้ดอกล้มลุก

ไม้ยืนต้น คือ ดอกไม้ประดับ ที่มีลำต้นเป็นไม้ มีอายุยืนมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ออกดอกได้ซ้ำหลายครั้ง ไม้ดอกยืนต้นมีหลากหลายชนิด ดอกไม้จัดสวน แต่ละชนิดมีความสวยงามและลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป

ตัวอย่างไม้ดอกยืนต้น

 • ไม้ดอกยืนต้นขนาดเล็ก เช่น เบญจมาศ เยอบีร่า กุหลาบพันปี
 • ไม้ดอกยืนต้นขนาดกลาง เช่น ดาวเรือง ทานตะวัน ดาวกระจาย
 • ไม้ดอกยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง

ไม้ดอกยืนต้นมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ความสวยงาม ไม้ดอกยืนต้นมีความสวยงามหลากหลาย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านและสวน
 • กลิ่นหอม ต้นไม้ดอก บางชนิดมีกลิ่นหอม นิยมปลูกไว้เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่น
 • ประโยชน์ทางอาหารและยา ไม้ ดอก ไม้ ประดับ บางชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกเก๊กฮวย ดอกบัวหลวง สามารถนำมาทำอาหารหรือเป็นยาได้
 • ประโยชน์ทางระบบนิเวศ ไม้ดอกยืนต้นเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด

ไม้ดอกล้มลุก หมายถึง ไม้ดอกที่มีลำต้นเป็นพืชล้มลุก มีอายุเพียง 1 ปี ออกดอกเพียงครั้งเดียวในรอบปีและจะตายไปหลังจากนั้น ไม้ล้มลุกมีอะไรบ้าง มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีความสวยงามและลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป

ตัวอย่างไม้ดอกล้มลุก

 • ไม้ดอกล้มลุกขนาดเล็ก เช่น ดาวกระจาย คอสมอส ไวโอเล็ต
 • ไม้ดอกล้มลุกขนาดกลาง เช่น ทานตะวัน ลิลลี่ เยอบีร่า
 • ไม้ดอกล้มลุกขนาดใหญ่ เช่น ดอกบัว ดอกทิวลิป ดอกไอริส

ไม้ดอกล้มลุกมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ความสวยงาม ไม้ดอกล้มลุกมีความสวยงามหลากหลาย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านและสวน
 • กลิ่นหอม ไม้ดอกในร่ม บางชนิดมีกลิ่นหอม นิยมปลูกไว้เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่น
 • ประโยชน์ทางอาหารและยา ไม้ดอกบางชนิด เช่น ดอกดาวกระจาย ดอกทานตะวัน ดอกลิลลี่ สามารถนำมาทำอาหารหรือเป็นยาได้
 • ไม้ดอกในร่ม ปลูกง่าย ประโยชน์ทางระบบนิเวศ ไม้ดอกล้มลุกเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด
 • กุหลาบ เป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก กุหลาบมีหลากหลายสายพันธุ์ สีสัน และขนาด กุหลาบเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความรัก โรแมนติก และความสุข
 • เบญจมาศ เป็นไม้ดอกที่มีดอกสีสันสดใสหลากหลาย เบญจมาศเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้ประดับ เบญจมาศเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสุขและความมั่งคั่ง
 • ลิลลี่ เป็นไม้ดอกที่มีดอกขนาดใหญ่และสวยงาม ลิลลี่มีหลากหลายสายพันธุ์ สีสัน และขนาด ลิลลี่เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สง่างาม และความรัก
 • ทานตะวัน เป็นไม้ดอกที่มีดอกขนาดใหญ่และสีเหลืองสดใส ทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้ประดับ ทานตะวันเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสุขและความอบอุ่น
 • เยอบีร่า เป็นไม้ดอกที่มีดอกสีสันสดใสหลากหลาย เยอบีร่าเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้ประดับ เยอบีร่าเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสดชื่นและร่าเริง

การดูแลรักษา ไม้ดอกมีอะไรบ้าง เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ไม้ดอกเจริญเติบโตและออกดอกสวยงามได้ การดูแลรักษาแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของไม้ดอกชนิดนั้น ๆ จะช่วยให้ไม้ดอกเจริญเติบโตและออกดอกสวยงามได้นานขึ้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการดูแลรักษาไม้ดอกบางชนิด