ต้นไม้ คือ พืชที่เจริญเติบโตเป็นลำต้นสูงและมีอายุยืนยาว ลำต้นของต้นไม้จะมีลักษณะเป็นเนื้อไม้แข็งหรืออ่อน ต้นไม้บางชนิดอาจมีกิ่งก้านสาขาเลื้อยพันกัน บางชนิดอาจมีกิ่งก้านแตกออกเป็นพุ่ม ใบของต้นไม้มีสีเขียวและมีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง ต้นไม้สามารถพบได้ทั้งในป่าและในเมือง ต้นไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนสู่อากาศ ช่วยในการกรองอากาศและน้ำ การเตรียมดิน ช่วยในการป้องกันการพังทลายของดิน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ

วิธีดูแลต้นไม้ในบ้าน การดูแลต้นไม้ในบ้านเป็นกิจวัตรที่มีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและความสวยงามของบ้านของคุณ ทุกคนอาจมีความประสงค์ที่จะมีต้นไม้ในบ้านเพราะมันสามารถสร้างอารมณ์และบรรยากาศที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การดูแลต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงยังเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจที่คุณสามารถศึกษาและปฏิบัติได้เองอีกด้วย แต่การ ดูแลต้นไม้ ในบ้านนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้และสภาพแวดล้อมของต้นไม้นั้นๆ แต่โดยหลักๆ แล้ว การดูแลต้นไม้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.       เลือกต้นไม้ที่เหมาะสม

ต้นไม้ในบ้าน แต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกันในด้านแสงแดด น้ำ อุณหภูมิ และความชื้น ดังนั้นจึงควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของบ้านของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีแสงแดดจัด ควรเลือก การปลูก ต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดมาก เช่น ต้นมะม่วง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ เป็นต้น หากคุณอาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็นที่มีอากาศหนาว ควรเลือกต้นไม้ที่สามารถทนต่ออากาศหนาวได้ดี เช่น ต้นสน ต้นยางนา ต้นมะขาม เป็นต้น


2.       จัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เมื่อคุณเลือก ปลูกต้นไม้ ได้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับต้นไม้นั้นๆ ดังนี้

  • แสงแดด ต้นไม้ต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสง ดังนั้นจึงควรวางต้นไม้ไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ต้นไม้บางชนิดต้องการแสงแดดมาก ในขณะที่ต้นไม้บางชนิดต้องการแสงแดดรำไร
  • น้ำ ต้นไม้ต้องการน้ำในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงควรรดน้ำต้นไม้ให้เพียงพอ แต่ไม่ควรรดน้ำมากเกินไปจนทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง
  • อุณหภูมิ ต้นไม้แต่ละชนิดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงควรวางต้นไม้ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
  • ความชื้น ต้นไม้บางชนิดต้องการความชื้นสูง ในขณะที่ต้นไม้บางชนิดต้องการความชื้นต่ำ

3.       รดน้ำต้นไม้ให้เพียงพอ

วิธีปลูกต้นไม้ แต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เท่ากัน โดยทั่วไปแล้วควรรดน้ำต้นไม้เมื่อดินเริ่มแห้ง ไม่ควรรดน้ำมากเกินไปจนทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง

  • สำหรับต้นไม้ที่ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
  • สำหรับต้นไม้ที่ต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
  • สำหรับต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย ควรรดน้ำสัปดาห์ละครั้งหรือน้อยกว่านั้น

4.       การใส่ปุ๋ย

วิธีปลูก ต้นไม้แต่ละชนิดจะต้องใช้ปุ๋ยจะช่วยบำรุงต้นไม้ให้เติบโตและแข็งแรง ควรใส่ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้งหรือตามคำแนะนำบนฉลากปุ๋ย

5.       ตัดแต่งกิ่งและใบ

ควรตัดแต่งกิ่งและใบที่แห้งหรือเป็นโรคออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมลง

การดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตและแข็งแรง เพิ่มความสวยงามและความมีชีวิตชีวาให้กับบ้านของเราได้ นอกจาก 5 ขั้นตอนนี้แล้ว ยังมีเคล็ดลับการดูแลต้นไม้เพิ่มเติมดังนี้

ที่มา : https://kaset-plant.com/ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน/