ปลูกแคคคัสในบ้าน  แคคตัส (Cactus) หรือในชื่อไทยก็คือกระบองเพชร ชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกกลุ่มของพืชที่เป็นตัวแทนของแบบไม้เฟื่องหรือไม้อายุนาน พวกแคคคัสนี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้พวกมันน่าสนใจและได้รับความนิยมในการปลูกและเลี้ยงในบ้าน แคคคัสมักมีลำต้นที่สูงและมีขนาดเล็กถึงใหญ่ตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึงหลายเมตร เป็นพืชอวบน้ำที่มีลักษณะเด่นคือมีหนามอยู่รอบลำต้น แคคตัสมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและแห้งแล้ง พบมากในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แคคตัสมีหลากหลายสายพันธุ์ แตกต่างกันไปตามรูปร่าง ขนาด สีสัน และลักษณะหนาม แคคตัสบางชนิดมีดอกที่สวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบ้าน เนื่องจากมีลักษณะที่สวยงามและไม่ต้องการการดูแลมาก และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมแห้งและร้อน แคคคัสส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดเพียงพอและน้ำอย่างถูกต้องในการเจริญเติบโตและเอื้อมการเพาะปลูกในกระถางหรือหลายสายกระถางมากขึ้นสำหรับการปลูกในบ้านหรือสวนสวยงาม

แคคตัสเป็นพืชอวบน้ำที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและแห้งแล้ง มีลักษณะเด่นคือมีหนามอยู่รอบลำต้น แคคตัสมีหลากหลายสายพันธุ์ แตกต่างกันไปตามรูปร่าง ขนาด สีสัน และลักษณะหนาม แคคตัสบางชนิดมีดอกที่สวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบ้าน โดยจะมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยแยกตัวมันออกจากพืชอื่น ๆ และทำให้มันน่าสนใจด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

  1.  ลำต้น: แคคตัสมักมีลำต้นที่สูงและตรงตั้ง โดยมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึงหลายเมตร ลำต้นสามารถมีรูปร่างแบบกรวยหรือกลม หรือแบบต้นสูงและสาย ขนาดและรูปร่างของลำต้นจะแตกต่างกันตามชนิดของแคคตัสที่ปลูก
  2. ขอบใบ: ใบขอบของแคคตัสมักมีลักษณะสั้นและกระจายตั้งตรงออกจากลำต้น ใบขอบมักมีริ้วที่สอดเข้าไปและช่างทำให้มีลักษณะลื่น และไม่มีใบแทนที่เรียกว่า “ใบสหาย” ที่ช่วยในกระบวนการสะสมแสงแดด.
  3. สี: มีรูปแบบสีที่แตกต่างกันตามชนิด รวมถึงสีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีที่มีลายตารางหรือรอยเฉพาะ, และสีที่มีลักษณะเมื่องที่น่าสวยงาม
  4. ดอก: มีดอกที่เล็กและมักมีลักษณะมุมมองเป็นกระบอกหรือที่เรียกว่า “กระบอกดอก” ซึ่งมักมีสีสวยงามและให้ลักษณะทางสีสันสดใส
  5. ลำต้นยอด: บางชนิดจะมีลำต้นยอดที่มีลักษณะพิเศษ, เช่น สแนกเต้า (Echinopsis) ที่มีลำต้นยอดที่มีขนแห้งเข้มเรียงเรียงเป็นวงแหวน
  6. หนาม: เป็นอวัยวะที่สำคัญที่ช่วยให้พืชป้องกันตัวเองจากการทำร้าย หนามมักมีลักษณะที่แหลมและแข็งแรง
  • กระบองเพชรเม็กซิกัน (Prickly Pear Cactus) : แคคตัสชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงรี ลำต้นมีสีเขียวหรือสีน้ำตาล มีหนามแหลมคม ออกดอกสีเหลืองหรือสีส้ม แคคตัสชนิดนี้ต้องการแสงแดดเต็มวันและน้ำปานกลาง

  • แมมขนนก (Mammillaria) : แคคตัสชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก ลำต้นมีสีเขียวหรือสีเหลือง มีหนามสั้น ๆ ออกดอกสีขาวหรือสีชมพู แคคตัสชนิดนี้ต้องการแสงแดดปานกลางและน้ำปานกลาง

  • ยิมโนแคคตัส (Gymnocalycium) : แคคตัสชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก ลำต้นมีสีเขียวหรือสีเหลือง ไม่มีหนาม ออกดอกสีขาวหรือสีชมพู แคคตัสชนิดนี้ต้องการแสงแดดปานกลางและน้ำปานกลาง

  • กระบองเพชรแคคตัส (Cereus cactus) : แคคตัสชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ลำต้นมีสีเขียวหรือสีน้ำตาล มีหนามแหลมคม ออกดอกสีขาวหรือสีชมพู แคคตัสชนิดนี้ต้องการแสงแดดเต็มวันและน้ำปานกลาง

แคคตัสเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีจึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยโดยทั่วไปควรรดน้ำเมื่อดินแห้งสนิท โดยให้รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะ ซึ่งบางชนิดอย่าง กระบองเพชรเม็กซิกัน จะมีความต้องการน้ำมากกว่า กระบองเพชรแคคตัส ในช่วงฤดูร้อนควรรดน้ำแคคตัสบ่อยขึ้น แต่อย่างไรแคคตัสก็ยังคงเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อย โดยทั่วไปควรใส่ปุ๋ยแคคตัสทุก 2-3 เดือน โดยใช้ปุ๋ยแคคตัสที่ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนด บางชนิดอาจมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไรแดง เป็นต้น ควรหมั่นตรวจดูแลรักษาเป็นประจำหากพบศัตรูพืชควรรีบกำจัดโดยการใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารไล่แมลง

ที่มา : https://kaset-plant.com/