ต้นไม้ทะเล คือต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นชายทะเล สามารถทนต่อความเค็มของดิน และไอเค็มจากทะเลที่สามารถพัดเข้าฝั่งได้ ต้นไม้ทะเลส่วนใหญ่มักจะมีลำต้นไม่สูงมาก เรือนยอดอยู่ติดกัน มักมีหนามแหลม มีผิวใบที่หนาหรือมีขี้ผึ้งเคลือบ เพื่อป้องกันเกลือและความเค็มจากทะเลเข้าไปทำอันตรายต่อต้นไม้ทะเล

ต้นไม้ ทะเล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ใต้น้ำและสังคมที่เคร่งครัด การรักษาและเพิ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความสมดุลและคงเอยของนิเวศน์ใต้น้ำในขณะเดียวกัน เรายังควรรักษาและเพิ่มการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ เพื่อรักษาต้นไม้ทะเลและต้นไม้ในป่าชายเลน ประโยชน์ที่มันนำเข้ามาให้กับสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำของเราอยู่ในหลายด้านที่มีผลต่อระบบนิเวศน์ใต้น้ำและมนุษย์ทั้งด้านสิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแวดล้อม, และการท่องเที่ยว ดังนี้

  1. รักษานิเวศน์ใต้น้ำ: ต้นไม้ทะเลเป็นสถานที่อาศัยสำคัญสำหรับปลาและสัตว์น้ำอีกหลายชนิด มันช่วยในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพใต้น้ำ โดยให้ที่อาศัยและอาหารสำหรับสิ่งมหัศจรรย์ทะเลและปลาต่าง ๆ ทำให้ระบบนิเวศน์ใต้น้ำมีความสมดุลและคงเอยได้
  2. ลดการกระจายของความร้อนและเสียง: หญ้าทะเล มีความสามารถในการลดความกระจายของความร้อนและเสียงในน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาระบบนิเวศน์ใต้น้ำเพื่อให้สมดุลและคงเอยได้ 
  3. การท่องเที่ยวท้องถิ่น: ป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นที่น่าสนใจสำหรับนักดำน้ำและนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ใต้น้ำที่น่าตื่นเต้น การดำน้ำรอบต้นไม้ทะเลหรือล่องเรือท่องเที่ยวเพื่อเยือนต้นไม้ทะเลเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีความสวยงาม
  4. การคุ้มครองสิ่งมหัศจรรย์ทะเล: การรักษาต้นไม้ทะเลเป็นการคุ้มครองสิ่งมหัศจรรย์ทะเลและการรักษานิเวศน์ใต้น้ำ โดยการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ต้องมีมาตรการเคร่งครัดในการรักษาและอนุรักษ์
จิกทะเล (Casuarina equisetifolia) ต้นจิกทะเล เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้นมีสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกออกเป็นช่อ ผลเป็นฝักแบน
ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 5-15 เมตร ลำต้นกลม เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ขอบใบหยักถี่ แผ่นใบสีเขียวสด ใต้ใบมีขนอ่อน ๆ ปกคลุม
เตยทะเล (Pandanus tectorius) เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 4-8 เมตร ลำต้นอวบอ้วนสีขาวอมน้ำตาล มีหนามสั้น ๆ ทู่ ๆ ที่ผิวของลำต้น ที่โคนต้นมีรากค้ำจุน ใบเดี่ยว ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอกเป็นดอกช่อ แยกเพศแยกต้น ดอกตัวผู้เป็นช่อดอกยาว 30 – 60 ซม. มีใบประดับที่ช่อดอกย่อย สีขาว กลิ่นหอม ดอกตัวเมียเป็นช่อออกที่ปลาย เกาะกันคล้ายผล เกือบกลม
ต้นโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-10 เมตร ลำต้นกลม เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ขอบใบหยักถี่ แผ่นใบสีเขียวสด ใต้ใบมีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง

ต้นไม้ทนเค็ม มีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นอย่างมาก ช่วยป้องกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยกักเก็บตะกอน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้ ต้นไม้อยู่ในทะเลได้ยังไง ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ไม้ประดับ ไม้ใช้สอย เช่น ทำฟืน ทำเสาบ้าน ทำรั้ว เป็นต้น การอนุรักษ์ต้นไม้ทะเลจึงมีความสำคัญ เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้คงอยู่และใช้ประโยชน์จาก ต้นไม้ชายหาด ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://kaset-plant.com/พืชป่ากินได้/